خمیر رنگ های اصلی

خمیر رنگ های اصلی شامل ۶ رنگ اصلی می شوند که بر مبنای اصول اولیه ترکیب رنگ، امکان ساخت طیف وسیعی از رنگ ها را بوجود می آورند. این خمیر رنگ ها به گونه ای انتخاب و طراحی می شوند که ترکیب آنها، دست تینتر را برای ساخت انواع رنگ باز بگذارد.
در سیستم Mix&Match رنگین لاک پایا، این ۶ رنگ شامل موارد ذیل می شوند:

*سفید ۹۰۰۶
*زرد ۱۰۱۳
*آبی ۵۱۵۳
*قرمز ته آبی ۳۱۲۲
*قرمز ته زرد ۳۲۵۴
*مشکی ۹۰۰۷