About Us

معرفی هسته شرکت رنگین لاک پایا در سال ۱۳۹۳، در قالب یک گروه تحقیقاتی درمرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تشکیل شد. این مجموعه تحقیقات خود را در زمینه های  فرمولاسیون تخصصی لاک ناخن و مرکب چاپ آبشور آغاز نمود. در ادامه و پس از موفقیت در این مسیر، پروژه های متعدد دیگری شامل […]