سامانه Mix&Match

شرکت رنگین لاک پایا بعنوان یه شرکت تولیدی/تحقیقاتی، پس از یک دوره طولانی مطالعه و تحقیق در خصوص فرمولاسیون لاک ناخن و شناسایی نیازهای تولیدکنندگان محترم، سامانه Mix&Match را ارائه نمود. در این سامانه کافیست نسبت های مناسبی از خمیرهای رنگ به بیس لاک ناخن اضافه شوند و پس از یک میکس کوتاه (حداکثر ۱۰ دقیقه) لاک ناخن حاصل می گردد. در این روش، شرکت تولیدکننده لاک، هیچگونه نیازی به دانش فرمولاسیون لاک ندارد. فقط کافیست بر اساس اصول ترکیب رنگ و آموزش های سامانه Mix&Match خمیر رنگها به بیس افزوده شوند.
دانش به کار رفته در تولید بیس و خمیر رنگ شرکت رنگین لاک پایا، کیفیت و ماندگاری محصول نهایی را تضمین می نماید.

این سامانه به آسانی و در قالب ۴ جزء اصلی، امکان ساخت آسان لاک ناخن را فراهم می‌آورد. بدین‌منظور، تنها با استفاده از یک دستگاه میکسر (متناسب با حجم تولید) و بدون نگرانی از رسوب یا دوفازی محصول، امکان تولید لاک ناخن وجود خواهد داشت.

۴ جزء اصلی سامانه Mix&Match کدامند؟

  • شماره ۱:بیس لاک، پایه اصلی لاک ناخن می‌باشد. این جزء، کیفیت محصول نهایی شامل پایداری، عدم دوفازی، براقیت، سرعت خشک شدن و دوام لاک روی ناخن را تعیین می‌نماید. بیس لاک ناخن بر مبنای نوع محصول نهایی فرموله و انتخاب می‌گردد. بدین ترتیب، بیس مورد استفاده برای لاک ناخن براق، متفاوت از بیس لاک‌های مات، گلیتر و غیره می‌باشد. شرکت رنگین لاک پایا، بر مبنای سفارش مشتری، بیس را فرموله و ارائه می‌نماید.

  • شماره ۲: خمیر رنگ، جزء اصلی ایجاد رنگ در محصول نهایی است. خمیر رنگ، معمولاً شامل رنگ‌های اصلی سفید، مشکی، آبی، زرد و قرمز می‌گردد. البته با توجه به طیف رنگ‌های مورد نظر، ممکن است یک یا دو رنگ دیگر به این مجموعه اضافه گردد. برای رنگ‌های فلئورسنتی یا Black Light که طیف محدود اما جذّابی از رنگ‌ها را شامل می‌شود، می‌توان ۷ رنگ دیگر نیز به این مجموعه اضافه نمود. باید توجه داشت که وظیفه ایجاد پوشش (بخصوص در رنگ‌های روشن) عموماً بر عهده خمیر سفید است. اما با توجه به اهمیت پایداری لاک ناخن، حداکثر مقدار مجاز استفاده از خمیر رنگ‌ها، باید مورد توجه قرار گیرد.

جدول ذیل، حداکثر میزان مجاز از خمیر رنگ‌های رنگین لاک پایا را نشان می‌دهد:

نوع خمیر رنگ حداکثر وزن مجاز نسبت به وزن محصول نهایی (%)
سفید ۹۰۰۶                                    ۸
مشکی ۹۰۰۷                                    ۸
آبی ۵۱۵۳                                    ۸
زرد ۱۰۱۳                                    ۸
قرمز ۳۲۵۴                                    ۸
قرمز ۳۱۲۲                                    ۸
رنگ‌های Black Light                                   ۱۰
سایر رنگ‌ها (پس از تأئید RLP)                                   ۱۰

تذکر: شرکت رنگین لاک پایا، ثبات کیفی و ماندگاری محصول را فقط بر اساس بیس و خمیر رنگ‌های خود گارانتی می‌نماید. بدیهی است استفاده غیرمتعارف از خمیر رنگ یا استفاده از خمیر رنگ‌های متفرقه، موجب ابطال گارانتی محصول نهایی شده و مسئولیت هر گونه مشکل کیفی را متوجه مصرف‌کننده می‌نماید. همچنین، در صورت استفاده ترکیبی، مجموع خمیر رنگهای مصرفی باید زیر ۱۰ الی ۱۲ درصد باشد.

  • شماره ۳: در این سامانه، روش ساخت بسیار ساده است و فقط شامل فرآیند میکس و تنظیم غلظت محصول نهایی می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌گردد.

  • شماره ۴: در صورت نیاز، لازم است رقیق کننده RLP به مقدار بسیار جزئی به محصول نهایی اضافه شود تا غلظت لاک، خواص فرچه خوری و کیفیت اعمال روی ناخن تنظیم گردد.