خمیر رنگ های فلئورسنتی

خمیر رنگ های فلئورسنتی عموماً شامل ۷ رنگ بلک لایت می شوند که به تنهایی یا بصورت ترکیبی برای بازه محدودی از رنگ های جیغ و بلک لایت استفاده می گردند. این هفت رنگ شامل موارد ذیل می شوند:

*زرد فلئورسنتی
*سبز فلئورسنتی
*آبی فلئورسنتی
*بنفش فلئورسنتی
*قرمز فلئورسنتی
*صورتی فلئورسنتی
*نارنجی فلئورسنتی

بدلیل آنکه خمیر های فلئورسنتی اساساً پوشش دهی مناسبی ندارند، معمولاً در ترکیب با درصد محدودی از خمیر رنگ سفید ۹۰۰۶ مورد استفاده قرار می گیرد.