انواع خمیر رنگ لاک آرایشی

خمیر رنگ های مورد استفاده در تولید لاک ناخن بر دو نوع هستند. خمیر رنگ های اصلی و خمیر رنگ های فلئورسنتی. خمیر رنگ های اصلی بیش از ۹۰ درصد رنگ های مورد نیاز را ارائه می دهند و خمیر رنگ های فلئورسنتی برای تعداد محدودی از رنگ های بلک لایت مورد استفاده قرار می گیرند. مطابق سیستم Mix&Match شرکت رنگین لاک پایا، از ترکیب ۶ خمیر رنگ اصلی می توانید طیف بسیار گسترده ای از رنگ ها را تولید نمائید. بعلاوه، ۷ خمیر فلئورسنتی این شرکت نیز، نیاز شما برای ساخت رنگ های بلک لایت را مرتفع می نماید.